JL fönster & Fasad

SBB, Korsnäs

För SBB i Korsnäs stod vi inför uppgiften att förnya och förbättra genom ett omfattande fönsterbyte. Med en total ombyggnad av 493 fönster, har vi inte bara förändrat byggnadens estetik utan även dess funktionella kvaliteter.

Varje fönster har installerats med precision, säkerställande av en perfekt passform och optimal isolering. Genom detta arbete har vi bidragit till en förbättrad energieffektivitet och komfort för byggnadens invånare.

Detta projekt för SBB, Korsnäs, är ett tydligt exempel på vår kompetens att hantera storskaliga renoveringar med en konsekvent hög kvalitetsstandard. Vi är tacksamma för det förtroende SBB har visat oss och är stolta över att ha levererat en lösning som kommer att tjäna byggnaden väl i många år framöver.