JL fönster & Fasad

PIONEN KIAB, KATRINEHOLM

Pionen är en fastighet i Katrineholm bevarandeskydd där vi bytt fönster likt befintligt utseende för att bevara fasad.

 

FAKTA

  • Projektet består av 92st fönsterbyten.
  • Fastigheten har sitt ursprung från 1890-talet.
  • Snidex-fönster, utåtgående med specialspröjs likt befintliga fönster.
  • Falsade fönsterbleck med kontinuerligt fästbleck i samma kulör.
  • Beställare KIAB, Katrineholm.