JL fönster & Fasad

Vad innebär processen för asbestsanering?

Asbestsanering involverar en noggrann process som inkluderar en inledande bedömning, utveckling av en saneringsplan, säker borttagning och bortskaffande av asbestinnehållande material, och slutligen, en grundlig rengöring av området för att eliminera alla resterande asbestfibrer. Allt arbete utförs med strikt hänsyn till säkerhet och regelverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *