JL fönster & Fasad

Är asbestsanering nödvändig och varför?

Ja, asbestsanering är kritisk när asbest upptäcks och riskerar att störa miljön, eftersom asbestfibrer kan vara farliga när de inandas. Exponering för asbest kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive asbestos, lungcancer och mesoteliom. Sanering säkerställer en säker miljö för invånare och besökare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *